یانه‌ی كوردان
به‌رێز ئه‌گه‌ر ئه‌ندام نیت خۆت تۆمار بكه‌
بۆ بینینی به‌شه‌كانی تر
بۆ خوێندنه‌وه‌ی بابه‌تی زیاتر
پاش به‌ئه‌ندام بونت تكایه‌ یاساكان بخوێنه‌وه‌
یاساكانی یانه‌بخوێنه‌


به‌خێربێیت به‌رێز بۆ یانه‌ی كوردان هیوای سوود بینینت له‌ یانه‌ی كوردان
 
HomeSearchMemberlistRegisterLog in

Share | 
 

 تێکستی جةند گۆرانیيةكى زةكةريا عبداللة

Go down 
AuthorMessage
sara
به‌رێوبه‌ر
به‌رێوبه‌ر


ژماره‌ی بابه‌ته‌كانت : 44
به يامه كان : 101
2009-11-22
ته‌مه‌ن : 28

PostSubject: تێکستی جةند گۆرانیيةكى زةكةريا عبداللة   Thu Mar 31, 2011 7:32 am

سلاو بفه‌رمووون هاورێیان


تێکستی جةند گۆرانیيةكى زةكةريا عبداللة

-جؤن دلت دئ

جؤن دلت دئ نةمدوينى
جؤن دلت دئ بمتؤرينى
جؤن وةلامم نادةيتةوة
جؤن دلى من دةرةنجينى
جؤن وا ئاسان لةبيرت جوو
تةمةنيك لة خؤشةويستى
جؤن وةك بوشيك بةبام دةكةى
جؤن دلت دئئ بم سوتينى
تةمةنيكم بةتؤ بةخشى
لةخؤتةوة دةمدؤرينى
جؤن لةناكاو جيم دةهيلى
هةموو زيانم دةشيوينى
ئةو جاوةى هةر جاوةريت بو
جؤن دلت دئ بيكرينى
كؤشكى ئيشقى سالةهامان
جؤن بةسةرما دةروخينى

Kurdmax45

جارئ دل دةدةى

2-جارئ دل دةدةى
جارئ دل ئةبةى
دوو دل و دوو راى
لةوةتى تؤ هةى
جاريك دةليى ديم جاريكيش نايى
منت كوشتوة بة ئةمرؤ و سبةى
جاريك بة زولفت دةستم دةبةستى
جاريك بيم دةليى برؤ سةربةستى
كةرجى دةزانم تؤ بئ بةيمانى
دايم خةريكى بةيمان شكانى
بةيمان مةشكينة من ئاشقى تؤم
مةشكينة دلى ئةشقى كيانى

Kurdmax45

3-روخا هةوارى دوينيى دلدارى
نةما هةناسةى يادويادكارى
بةدةستت شكا ئةوبتة جوانة
درةنك بوو زانيت هةلة بوى جيانة
ئاى لةمن واى لةمن شكاوة بالم
فةرهاد ئاسامةو بةشيوة حالم
تؤ جؤن ئةتوانىدل بةبرينى
ةو هةموو خوينةى ئاشق ببينى
جؤنت بةسةر هات هةروات بةسةر بئ
دواكاى عومرت بةبئ سيبةربئ
ئاخ ئةوينى من دلدارى
نةزمى دونياية كةتؤش كؤراوى يان تةزةى عةشقةو بئ كؤش كراوى
ئاى ياران واى ياران
فيراق برينة
مان بئ مورادة لةم خاتو زينة
ئاخ لةتؤ واى لةتؤ
تؤى برينى من
تؤى كول و دركى باخى زينى من

Kurdmax45

4-بؤجى هاتى
بؤجى هاتى تا بزانى كة من جؤنم
هاتوى دوو دل كواية را كولةكةى كؤنم
بؤجى هاتوى لةم غوربةتة جيت ليم ئةوى
هاتوى راراى كةسيكى ترم خؤش دةوئ
ليم دوربة تؤ شةونمئ بوى كولت جئ هيشت
فرميسك و خوينى زؤريشت لةجاوم ريشت

ئةوةى جار دركى عاشقى بة دل داجئ
بةلاى هةموو كولة جوانى شيلا ناجئ
بؤ جى هاتوى تازة خةمى كؤن بكريتةوة
هاتوى ديسان دل لة تاوت بتويتةوة
دوو بة هارة لة تو ويلم لة من ويلى
دوو بة هارة بئ تؤمة
دوو بةهارة بئ منى

Kurdmax45

5-لةزير زةردةو نورى مةغريب دا دةكريم ديسان
لةناو بةفرى بةرة بةيان دا دةكريم ديسان
من دةكريم و دةزانم دل جةند بيرؤزة
بؤ خةمى من باوةشى دل جةند بةسؤزة

ئيتر ياران ليم كةرين با ئةم شةو شينى عةشق بكةم
بؤئةم سؤزة مانكى كالم جرؤى ويزدان من بةرئ بكةم
ئةمشةو جةزنى شنةو بةد مةستى منة ياران
شةوى بةختةو رهيلةى عاشقة ئةمشةو ياران
تؤتةماشاى كجانى شار بة جربةوة
بة كريوةى هةزار نازى سالةريوة
جؤن وةك و مةل بؤلاو بؤلى سةر جنارن دين و دةجن
هةتارى كول جةمى رةنكن جرؤى سةوزن دين و دةجن

Kurdmax45

6-بؤبةشيمانى
بؤ بةشيمانى تؤ لةدلدارى
ئةبئ بيجيزى ئيش و ئازارى
كة تؤ دلت داودليكى داستان
زؤر دلنيابة دوو دلت سوتان
ئيستاش لة باى جى
لةخوا ناترسى
بةزةيت نايئ بةخؤشةويستى
تؤ بةشيمانى و هةر بةشيمان بة
جاو بة فرميسك و دل بة كريان بة
تاكو ئةو رؤزةى دةكةرييتةوة
شيت و سوتاوى ئيشقى جاران بة
باوةشى عيشقى من كراوةية
بؤ رؤزةكانى يةكتر بةرستى
بةهار بةبئ كول رةنك نانوينئ
زيان بايزة بئ خؤشةويستى
كة تؤ دلت داودليكى داستان
زؤر دلنيابة دوو دلت سوتان
ئيستاش لة باى جى
لةخوا ناترسى
بةزةيت نايئ بةخؤشةويستى
تؤ بةشيمانى و هةر بةشيمان بة
جاو بة فرميسك و دل بة كريان بة
تاكو ئةو رؤزةى دةكةرييتةوة
شيت و سوتاوى ئيشقى جاران بة[/
color]
Kurdmax45
[color=#FF69B4]
7-نةم زانى رؤزئ دادئ جيانة تؤ بةجيم ديلى
ساردى ئةم وةلاتة لةناخى دل دا دةجيلى
ناكرئ هةر رؤزئ دل بكؤرى جؤنت مةبةستة
بيرت جوو بئ وةفايى لاى ئيمة كةليك سةختة
توخوا بكةريوة بةبئ تؤ دل سةركةردانة
باقى هيواو عومرم بةبئ تؤ هةردةم خةزانة

تاوانى تؤ تةنيا روناكى ريكام بوو
باوةش و ئاكريجةت بةناوجيكام بوو
تؤ ليرة جيت بينىوا بةجارئ كؤراى
لة ئاشق و ئةوينى خؤت بة جارئ تؤراى

ديوانة بووم من ئةكةر رؤزئ باوةرم بيت كرد
تؤش بوى بة مؤديرن و بشتت لة منيشت كرد
بة فرى سبى زستانى ئيرة وةك هةريرت كرد
باكى كردةوة وشةى عةشق و لةدلتى دةركرد

توخوا بكةريوة بةبئ تؤ دل سةركةردانة
باقى هيواو عومرم بةبئ تؤ هةردةم خةزانة
من قةت نابم بةتؤ تؤش نابى بة ئةمن
من باوةرم بيت كرد تؤش باوةرت دؤراند
ئيستا وادةزانى هيشتا هيج نةبوة
وينةى عةشقيكى باك ئةمرؤ لةبيرت كردوة

نةم زانى رؤزئ دادئ جيانة تؤ بةجيم ديلى
ساردى ئةم وةلاتة لةناخى دل دا دةجيلى
ناكرئ هةر رؤزئ دل بكؤرى جؤنت مةبةستة
بيرت جوو بئ وةفايى لاى ئيمة كةليك سةختة
توخوا بكةريوة بةبئ تؤ دل سةركةردانة
باقى هيواو عومرم بةبئ تؤ هةردةم خةزانة
Kurdmax45

8-تاكةى بنالم بؤ تؤ جيانة تاكةى بسوتيم
ئةى بريارئ توانا بفةرموو رؤزئ هةر ديم
زستان وا رؤيى بةهاريش هات تؤ هةر نةهاتى
زةهرى تالى جاوةروانيت دا بئ تؤ لة جياتى

ئةى تؤ خؤ نازانى دةردى جاوةروانى
تا جةند بة ئازارة برق و ئيش و زانى
جانا بؤ نة هاتى ئازيز بؤ نةهاتى
نةتبرسى هةوالم ئيش و مةركة ساتى

شةو نية ئةكةر جارئ خةونت بيوة نةبينم
وا ئةزانم لة باوةشم داى لة سةر سةرينم
كةجاو هةلدينم جيانة بالاى بةرزت نابينم
دووبارة دةمسوتينئ ئيش و زامى برينم

جياناكةم زوو وةرة نازدارم زوو وةرة
بةس جارئ بت بينم جيانم بؤ خؤت بةرة
Back to top Go down
 
تێکستی جةند گۆرانیيةكى زةكةريا عبداللة
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
یانه‌ی كوردان :: به‌شی په‌رتووك :: ئه‌ده‌ب-
Jump to: